1forumm
  FELSEFI SOZLER
 

Biz bir soru hareketiyiz.

MARCOS

 

Para bizzat cemaat olduğundan,karşısında başka cemaatlere tahammül edemez

K.MARX

 

Erkek burjuvazidir ve karısı proletaryayı temsil eder.

F.ENGELS

 

Eğer bütün insanlar doğuştan özgürse, nasıl oluyor da tüm kadınlar köle doğuyor.

M.ASTELL

 

Doğal olmayanın yalnızca alışılmış olmayan anlamına geldiği, alışılırmış olan her şeyin de doğal gözüktüğü bir gerçektir.

J.S.MILL

 

Ya insan ırkının hiçbir üyesinin gerçek hakkı yoktur, ya da aynı haklara sahiptir.

M.CONDORCET

 

İyilik severlik daima eşit olmayan iki tarafın varlığını gerektirir.

F.BERKTAY

 

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.

MONTAIGNE

 

Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz.

P.SAFA

 

Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur.

V.HUGO

 

Her şeyin başlangıcı küçüktür.

CICERO

 

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.

M.HEAD

 

Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.

W.SHAKESPEARE

 

Hiçbir şey, ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz.

N.R.NASH

 

İki günü eşit olan ziyandadır.

Hz.MUHAMMED

 

 

İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü  vermedikçe o sana yarısını bile vermez.

E.YUSUF

 

İlimle geçen bir gece , ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır.

Hz.MUHAMMED

 

İnsan; düşünmek , sevmek, inanmak için dünyaya gelmiştir.

J.J.ROUSSEAU

 

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.

CERVANTES

 

İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.

SOKRA

 

İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir.

DIDEROT

 

İnsan hür olarak yaratılmış, zincire vurulmuş olarak bile doğsa, yine hürdür.

SCHILLER

 İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir.

O.J.BANGS

 

İnsan zaman öldürmek için değil; faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır.

O.GOITMIDH

 

İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır.

NAPOLEYON

 

İnsan kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

EFLATUN

 

İnsanlar birbirleri içindir; birbirlerine aittir.

GOETHE

 

İnsanlar önce para kazanmak için  sağlıklarını, sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler.

GOETHE

 

İş bizden iki fenalığı uzaklaştırır: can sıkıntısı, kötülük.

VOLTAIRE

 

İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır.

A.MAZERELLES

 

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

V.HUGO

 

 

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

ARİSTO

 

İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes.

C. ŞAHABETTİN

 

Kabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz.

SAHSUVAR

 

Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı?

LUKIANOS

 

Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez.

B.SHAW

 

Kendisini pek çok seven , çevresinde pek az sevilir.

C. ŞAHABETTİN

 

Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever.

MOLIER

 

Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz.

GOETHE

 

            Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır.

LA EDRI

 

            Kitapsız yaşamak, kör sağır, dilsiz yaşamaktır.

SENECA

 

            Konuşama, insanın aklını kullanma sanatıdır.

EFLATUN

 

            Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır.

GOETHE

 

            Korkunun kaynağı bilgisizliktir.

EMERSON

 

            Kötü haberlerin kanatları vardır, iyi haberlerin ayakları bile yoktur.

M.CAVENDISH

 

            Kral da dilenci de aynı iştahla acıkırlar.

MONTAIGNE

 

            Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun.

BOILEAU

 

 

            Küçük hediyeler dostluk,büyük hediyeler sevgi meydana getirir.

LICTERBERG

 

            Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur.

S.ZWEIG

 

            Leyla’nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün.

SADİ

 

            Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur.

LA FONTAINE

 

            Nankörlük,zayıf insanların işidir,kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.

GOETHE

 

            Ne kadar bilirsen bil,söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.

MEVLANA

 

            Nezaket hiçten gelir; ama her şeyi satın alır.

DR.V.PAUCHET

 

            Okullar demokrasinin kalesidir.

H.MANN

 

            Okumak;haz duymaya,zihnimizi beslemeye,yeteneklerimizi arttırmaya yarar.

F.BACON

 

            Okumak;insana olgunluk,konuşmada canlılık,yazmada açıklık verir.

F.BACON

 

            Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır.

H.CLAUSEN

 

            Öğretmen bir kandile benzer,kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

RUFFINI

 

            Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur,ama dostluk kuramaz.

SENECA

 

            Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.

EINSTEIN

 

            Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabah olduğunu sanırlar.

G.DUMANT

 

            Para arttıkça,para sevgisi de artar.

JUVERAL

 

            Para ile satın alınan sadakat,daha fazla para ile de satılır.

SENECA

 

            Resim,sözcüksüz şiirdir.

HORATIUS

 

            Sağlık bir beden değil,bir kafa meselesidir.

M.B.EDDY

 

            Sanat,doğaya eklenmiş insandır.

F.BACON

 

            Sanat hem bir coşma,hem bir yadsıma işidir.

A.CAMUS

 

            Sanat,insanın doğaya eklediği bir şeydir.

ALAIN

 

            Sanat,özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.

SCHILLER

 

            Sanat,şiddeti ortadan kaldırmalıdır,yalnız o yapabilir bunu.

TOLSTOY

 

            Sanat toplumsal bir çabadır;toplumdan gelir,topluma döner.Fakat gelenle giden

aynı şey değildir.

A.İLHAN

 

            Sanatın düşmanı bilgisizliktir.

S.JOHNSON

 

            Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

M.KEMAL ATATÜRK

 

            Sanatta temel olan,yeni ve kişisel bir şey söylemektir.Büyük sanatçı bununla belli olur.

L.TOLSTOY

 

            Saygı olmayan yer de aşk da olmaz.

E.ZOLA

 

            Sevdiği bir işi bulan insan mutludur.

T.CARLYLE

 

            Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye,ne altın ne de mücevher.Yalnız kendimizden bir küçük parça.

R.W.EMERSON

 

            Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız,yaptığınız en büyük yardımı ise

hiçbir vakit hatırlamayınız.CHILON

 

 

            Suçu toplum hazırlar,suçlu işler.

BUCKLE

 

            Susan bir bilgin,bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır.

MOLIERE

 

            Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir.

AMBROISE

 

            Şair,her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına,giderek tüm dünyaya karşı sorumludur.

P.NERUDA

 

            Şerefli bir ölüm,şerefsiz bir ömürden daha iyidir.

TACITUS

 

            Şiir benim içimde bir amaç değil,tutkudur.

E.A.POE

 

            Şiir,düşüncelerle değil,sözcüklerle yazılır.

MALLARME

 

            Şiir,güzellikte çarpışan tek gerçektir.

GLFILLON

 

            Şiir,hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir.

E.STINUS

 

            Şiirin,düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur:Az sözcükle çok şey söylemek.

VOLTAIRE

 

            Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir.

H.MANN

 

            Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur.

F.NIETZCHE

 

            Tatlı dil,her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

MONTAIGNE

 

            Tatlı sözler,şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır.

AISKHYOS

 

            Tilki,kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı?

TRUMAN

 

            Toplumun insanlık özelliği,güzel sanatlarla beslenir.

İ.İNÖNÜ

 

            Tüm sanatlar kardeştir,hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler.

VOLTAIRE

 

            Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir.

M.K.ATATÜRK

 

            Ulusların zenginliği ipek,pamuk,altın değil,insandır.

R.HOVEY

 

            Umut insanı uyandıran bir rüyadır.

ARISTO

 

            Unutma ki ağzında bal olan arını kuyruğunda iğnesi vardır.

LYLY

 

            Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.

M.E.YURDAKUL

 

            Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur.

GOETHE

 

            Ümidini kaybetmiş olanın,başka kaybedecek şeyi yoktur.

BOLSE

 

            Ya sus ya da susmaktan daha değerli şeyler söyle.

PHTAGORE

 

            Gerçekçi ol imkansızı iste.

CHE GUEVARA

 

            Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma!Tutmaz.

C.ŞAHABETTİN

 

            Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.

C.ŞAHABETTİN

 

            Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır.

LA ROCHEFOUCAULD

 

            Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.

P.MARSHALL

 

            Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niçin bugünden başlamıyorsun?

EPIKTETOS

           

            Yaşam kısa, sanat uzundur.

HIPPOKRATES

 

            Yaşamak solumak değil, çalışmaktır.

J.J.ROUSSEAU

 

            Yaşamanın amacı, hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil, hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir.

F.W.FOERSTER

 

            Yenilince ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar.

G.MARTIN

 

            Yiğit olan sırrını kimseye demez, kötü kalbindekini dile getirir.

KARACAOĞLAN

 

            Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir.

BURKE

 

            Zafer, iradededir.

NAPOLYON

 

            Zevke esir olan değil, hakim olan mesuttur.

ARISTIPAS

 

            Zorluk çeken rahat bulur.

ŞİNASİ

 

            Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir.

K.JASPERS

 

            Ben yalnız bir şey bilirim o da hiç bir şey bilmediğimdir.

SOKRAT

 

            Kalbin öyle duyuşları var ki akıl onlara asla sahip değil…

B.PASCAL

 

            Hayatın her anı mana doludur.

L.TSE

 

            Beni rozet yapma sanatına memur etselerdi rozetçiliğin felsefesini yapardım.

E.RENAN

 

            Düşünmek, ruhun varlığının ispatıdır.

AUGUSTINUS

 

            Doğadaki sayısız güzellikler hayatın bilinmeyen  derinliklerindeki estetik zenginliğin belgeleridir.

M.SCHELER

 

            Mutluluk doğru ve güzel düşüncelerle düşünebilmeyi bilmektir.

ARISTOTALES

 

            Bilim ve bilgelik, insan ruhunu doğanın üstüne yükseltir.

S.ERIUGENA

 

            Bilimsel gerçekler üzerinde anlaşmak varken, kelime yığınlarıyla kavga etmek niçin?

F.BACON

 

            Tanrı bize her şeyi bilmek hatta kendisini de bilmek  yeteneğini vermiştir.

AUGUSTINUS

 

            Mükemmel bir alemde mevcut olan her şey en iyi şekildedir.

LEIBNIZ

 

            Hakikatin ölçüsü bizzat hakikat ve ona mahsus olan apaçıktır. Hakikat kendi kendisi sayesinde doğrudur.

SPINOZA

 

            Gerçeği aklın ışığı ile ara.

R.DESCARTES

 

            Söylediklerini onaylamıyorum, fakat ölümüne de olsa konuşma hakkını savunacağım.

VOLTAIRE

 

            “Savaş istiyoruz!”. En önce vuruldu bunu yazan.

B.BRECHT

 

            Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı, ne gümrük duvarı, ne de üniforması vardır.

S.FREUD

 

            Bir önyargıyı yok etmek, atomu parçalamaktan daha zordur.

A.EINSTEIN

 

            Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.

U.MUMCU

 

            Hayal etmek, bilmekten daha önemlidir.

A.EINSTIEN

 

            Fikir, aza sahip olan değil, çoğu isteyendir.

L.A.SENECA

 

            Kimin değil, neyin doğru olduğu önemlidir.

T.HUXLEY

 

            Bir insan başarısızlıkları için başkalarını suçluyorsa, başarılarının şerefini de başkalarına vermesi gerekmez mi.

H.W.NEWTON

 

            Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz..

KONFİÇYÜS

           

 

            Akıllı konuşur, çünkü söylemek istedikleri vardır. Aptal konuşur, çünkü bir şeyler söylemek zorunda olduğunu sanır.

PLATON

 

            İnsanlara en büyük iyilik, akıllarını kullanmayı öğretmektir.

MOLLIERE

 

            İstemek yetmez, şiddetle arzulamamız gerekir.

OVIDIUS

 

            Kendi omzuna tırman, başka nasıl yükselebilirsin ki?

F.NIETZCHE

 

            Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz.

B. NECATİGİL

 

            Eğer ağaca çıkmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet edin.

KONFİÇYÜS

 

            Hırs bir teknenin yelkenlerini şişiren rüzgara benzer. Fazlası tekneyi batırır, azı tekneyi olduğu yerde saydırır.

VOLTAIRE

 

            Uzağı düşünemeyen üzüntüye yakındır.

KONFİÇYÜS

 

            Başkalarının izinden giden, kendi izini bırakamaz.

KONFİÇYÜS

 

            Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Y.EMRE

 

            Herkes bir konuda benimle aynı görüşü paylaşıyorsa, şüphe etmeye başlarım.

O.WILDE

 

            Aptallığın en açık kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp, değişik sonuç almayı beklemektir.

A.EINSTEIN

 

            Mücadele eden yenilgiye uğrayabilir, mücadele etmeyen zaten yenilmiştir.

B.BRECHT

 

            Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur.

SOCRATES

 

            Kendini bil.

SOKRATES

 

            İnsan haklarının evde başlaması gerekir.

E.GALEANO

 

            Aklını kullanma cesaretini göster.

I.KANT

 

            Bozulduğu zaman insandan daha korkunç yaratık yoktur.

SOPHOKLES

 

            Şöhret, ancak küçük dozlarda alındığında faydalı olan bir zehirdir.

H.BALZAC

 

            Bütün yanlışlıkların altında gurur yatar.

RUSKIN

 

            Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir.

ÇİÇERO

 

            Hiçbir mücadele yoktur ki ahlak esaslarına dayanmadan yürüyebilsin.

M.K.ATATÜRK

 

            Yükselmenin en alçakça sı, zayıfların sırtına basarak olanıdır.

SCHILLER

 

            Büyük insanların amaçları vardır, diğerlerinin ise sadece istekleri.

W.IRVING

 

            Düşünce yeteneğimizi öldüren en büyük düşmanımız alışkanlıklarımızdır.

S.MAUGHAM

 

            Bazen sesini duyulabilmen için susman gerekir.

S.LE

 

            Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu, uyanmaktır.

S.M.POWER

 

            Vicdani tertemizdi zira onu hiç kullanmamıştı.

S.LEE

 

            Hayır demek kolaydır çünkü evet dinilince yapılacak iş çıkacaktır.

SEIFRIDGE

 

            Ben size Ay’ı gösteriyorum. Siz benim parmağıma bakıyorsunuz.

MAD

 

            Bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin, Can suyunu aramadaysan Can’sın Sen. Ne’yi arıyorsan O’sun Sen.

Mevlana

 

            Sayısız güzellik doğar da her günde, birini sevmek için bir ömür yetmez.

F.N.ÇAMLIBEL

 

            Adaletin bulunmadığı yerde herkes suçludur.

DUVERGER

 

            Fizik kendini metafizikten sakın

NEWTON

 

            Herkesin birbirine benzediği yerde hiç kimse yoktur.

M.FOUCAULT

 

            Dışarıda bırakılmak içeri kapatılmakla aynı şeydir.

M.FOUCAULT

 

            Diz çök inanırsın.

PASCAL

 

            İktidar kirletir, mutlak iktidar mutlaka kirletir.

BAKUNIN

 

            Mülkiyet hırsızlıktır.

PROUDHON

 

            Eğer biri her şeyi biliyorsa hiç kimse özgür iradeye sahip değildir.

T.SHILK

 

            Nedensel olarak belirlenmiş bir dünyada yanlış veya doğru yoktur.

SKINNER

 

            İnsan yaşamak istediği şey için ölür.

H.MILLER

 

            Biz görünmek için yüzümüzü kapatıyoruz.

K.MARCOS

 

            Lüksün içinde suç vardır.

R.BARTHES

 

            Deliyle bilge arasındaki fark: birincisi tutkulara, ikincisi aklına boyun eğmiştir.

ERASMUS

 

            İçimizdeki buzulu kıracak olan baltadır kitaplar.

BACHMAN

 

            Kadim sınıf ayrımı kadınla erkek arasındadır.

S.FIRESTONE

 

            Hiçbir şeyi değiştirmemek için her şeyi değiştirmek gerekir.

LAMPEDUSA

 

            Belirleyici olan nereye bakıldığı değil nereden bakıldığıdır.

P.CARDEN

 

            Biz zengin olduk, çünkü bunun için bazıları öldü, bazı kıtalar tamamen boşaldı.

 

SOMBART

 

            Kavramların eksik olduğu yerde sözcükler yerleşir.

GOETHE

 

            Katı olan her şey buharlaşıyor, kutsal olan dünyevileşiyor en sonunda insanlar hayatlarının gerçek koşullarıyla ve diğer insanların ilişkileriyle yüzleşmeye zorlanıyor.

K. MARX

 

            İnsanı savunuyorum çünkü düştüğünü gördüm.

A. CAMUS

 

            Yeninin ilk görünümü dehşettir.

H. MULLER

 

            Hayır diyeni sevmeyiz, tamam efendim demenin ne kadar tehlikeli olduğunu kutsal kitaplardan öğrenmeye çalışırız.

KIERKECARD

 

            Kabilemizde yamyam kalmadı,son yamyamı dün yedik.

SANTNER

 

            Günümüzde vahşet o kadar derindir ki; artık trajik onur düzeyine yüceltilemez.

S. ZIZEK

 

            Burjuvazi dini şevki, kahramanca cesareti, en ilahi coşkunlukları bencil hesapların buzlu sularında boğdu.

K. MARX

 

            Devrim yapamazsın devrim olabilirsin.

U. LEGUIN

 

            Söyle ve ruhunu kurtar.

F. NIETZSCHE

 

            Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser kapitalizm.

K. MARX

 

            Saray: Saltanat, savaş zulümdür; tekkeler, dervişler, ulema bu zulümün ürünüdür.

Ş. BEDRETTİN

 

            Başarıyla övünmek, onu en kötü biçimde kullanmaktır.

MAUPASONT

 

            Hiçbir çağda insan bugün olduğu kadar isteklerinin kölesi haline gelmemiştir.

A. ÖZDENÖREN

 

            Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır.

MEVLANA

 

            Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir.

C. MERİÇ

 

            Alemde, alimlerin yağcılığı olmasaydı, zalimlerin zulme cesaretleri olmazdı.

İ.A.E. HANİFE

 

            İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur.

İ. HALDUN

 

            Açlık yıllarında ölenleri açlık öldürmez, onları alışmış oldukları tokluk öldürür.

İ. HALDUN

 

            Tiranlığa direnmek, Tanrıya itaat etmektir.

S.B. ANTHONY

 

            Cahil insanlar özgürlükleri koruyamazlar.

N. GIOVANNI

 

            Erkek kardeşlerimizden tek istediğim, ayaklarını boğazlarımızdan çekmeleridir.

S. GRIMKE

 

            Sırrını saklarsan o sana esir olur, yayarsan sen ona esir olursun.

İ. SİNA

 

            Oy kurşun gibidir. Bir hedef gözetmediğiniz taktirde kullanmayın. Eğer hükümet ödediğimiz vergilerle bizi koruyamıyorsa, ödediğimiz vergilerin bir kısmini silah almak için ayırmaktan çekinmeyeceğiz. Seçenek, oy yada kurşundur.

MALKOLM X

 

            Irkçılık olmadan kapitalizm olmaz.

MALKOLM X

 

            İster mermi kullansın, ister oy pusulası; insan iyi nişan almalı, kuklayı değil, kuklacıyı vurmalı.

MALKOLM X

 

            Yaşamak sanat, birlikte yaşamak büyük sanattır.

M. SAİD

 

            Keskin dişli kaplana acımak, zavallı koyunlara haksızlıktır.

MEVLANA

 

            Bazen susmak, söylenen bir çok sözden daha tesirli olur.

MONTESQUEIU

 

            Yanıldığını kabul etmek yeni bir hakikatin fethiyle zenginleşmektedir.

C. MERİÇ

 

            Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik. Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk. Kardeşçe yaşamayı...

M.L. KING

 

            Küçük şeylere gerektiğinden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

EFLATUN

 

            İnsanlar sabırsız oldukları için cennetten kovuldular, tembel oldukları için geri dönemiyorlar.

KAFKA

 

            Hiçbir şey kadının itibarını erkeğe dişiliğiyle ulaşmaya çalışması olgusundan daha fazla zarar veremez.

H.S. BLATCH

 

            Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.

EMERSON

 

            Adem adam olmayınca, adam etmez ademi;

            Ademe adam gerek, adam ede ademi.

            Büyük işler kuvvetle değil sebatla başarılır.

JOHNSON

 

            Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.

GOETHE

 

            İyi düşün, güzel hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma!

MEVLANA

 

            Çocukluğumuzda daima bir an vardır ki, kapı açılır ve geleceği içeri alır.

G. GREENE

 

            Eğitimle olabilecek şeyi, kanunla yapmaya çalışmamalıdır.

MONTESQUIEU

 

            Konuşun, tanışın; çünkü kişi dilinin altıda gizlidir.

Hz. ALİ

 

            Kaptanı Nuh olan kişi, denizin dalgasından korkar mı?

SADİ

 

            Rahatlık içinde düşünce uykuya dalar.

A. GIDE

 

            Kötülük yapabilmek ellerindeyken, bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övülmeye değer bir şeydir.

PLATON

 

            Bir yerde gören göz yoksa, orada güzellikler ve çirkinlikler birbirine eşittir.

H. ŞİRAZİ

 

            Günümüzde insanlar her şeyin kıymetini biliyor, hiçbir şeyin değerini bilmeksizin. Görüşler, görünüşe akseder.

A. CEMİL

 

            Kalın telden ince ses çıkmaz.

F. YAKAR

 

            İyi yontulmuş taşlar, harca lüzum kalmadan kendiliklerinden birleşirler.

ÇİÇERO

 

            Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka bir şeyi olmayandır.

SHOPENHOUER

            Bir bahçe ve kitaplığın varsa hiçbir eksiğin yok demektir.

ÇİÇERO

 

            Varolur varolmaz bir dil içine doğarız ve dil bizimle konuşur; kendi yasasını, bir ölüm yasasını bize zorla kabul ettirir.

H. CIXOUS

 

            Kitap okumayan bir kimsenin, okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur.

M. TWAIN

 

            Cahil insan gül olsa da koklama.

A.     A.     VEYSEL

 

Tanrı yükler verdi,aynı zamanda omuzlarda.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

EFLATUN

 

            Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor.

J.B. CONONT

 

            Dünya düşünürler için bir komedi, hissedenler için bir trajedidir.

H. WALPOLE

 

            Bir insanın yaşamından değerli bir şeyi yoksa, o insanın yaşamının da değeri yoktur.

TAGORE

 

            Akıllı bir insan aklını kullanır,daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanır.

B.     B.     SHAW

 

Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.

H. RICKOVER

 

            Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak.

KONFİÇYÜS

 

            Cevizin kabuğunu kırıp içine inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

GAZALİ

 

            Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir.

J. CHRISTIAN

 

            Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

EFLATUN

 

            Size ne yapacağınızı söyleyebilirler, ama ne düşüneceğinizi asla!..

SOCRAT

 

            Asla aldatılmayız, kendi kendimizi aldatırız.

GOETHE

 

            En kritik an, şu andır ve her an yanı başımızdadır.

M. AURELIUS

 

            Ne için burada olduğumuzu bilmiyorum ama, keyif çatmak için burada olmadığımızdan eminim.

L. WITTGENSTEIN

 

            En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek olduğuna inanır.

DEMOSTHENES

 

            Hayatımızda işlediğimiz hataların çoğu, düşünmemiz gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde düşünmekten ileri gelir.

J. COLBINS

 

            Zaman büyük bir öğretmendir. Ne yazık ki bütün öğrencilerini öldürür.

C.     C.     GOETZ

 

Akıllı insan, düşündüğü şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.

ARISTOTELES

 

      Gelenekler, beklenmeyenin gerçekleşmesini önlemeye yönelik toplu çabalardır.

B. TOBER

 

      Bilgeliğin ilk adımı her şeyden şikayet etmek, sonuncusu ise her şeyle uyuşmaktır.

LICHTENBERG

 

            Susmak, dayanılması çok güç bir  cevaptır.

CHESTERTON

 

            Bazı kişiler henüz benliklerini bulamadıklarını söylerler ama benlik insanın bulduğu değil yarattığı şeydir.

T.SZASZ

                       

            Gölge doğuşunu ışığa borçludur.

           JOHNGAY

 

            Belleğim  “bunu sen yaptın” diyor , gururum “bunu sen yapamazsın” diyor. Sonunda belleğim gurura boyun eğiyor.

            F.NIETZSCHE

           

            Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.

            L.ROCHEFOUCAULD

           

            “Değişim ne zaman  gereklidir?” sorusuna verilecek en iyi yanıt, “Gerekli hale gelmeden” dir.

C.MOLLER

 

            Kağıda dokunan kalem, kibritten daha çok yangın çıkarır.

M.S. FOBES

 

            Kadınsız devrim olmaz; devrimsiz kadın kurtulmaz.

R.LUXENBURG

            Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat, sunulmuş bir armağandır  insana.

 A.BEHRAMOĞLU

 

            Büyümek için büyümek, bir kanser hücresinin ideolojisidir.

E.ABBEY

 

            Hakikat, olanın gizinin çözülmesi ve ortaya çıkmasıdır.

HEIDEGGER

 

            Bilmeyen ve bilmediğini bilen, çocuktur.

            Ona öğretin.

            Bilen ve bilmediğini bilmeyen, uykudadır.

            Onu uyandırın.

            Bilmeyen ve bilmediğini bilen, aptaldır.

            Ondan sakının.

            Bilen ve bildiğini bilen, liderdir.

            Onu izleyin.

K’UNG-FU-TZU

 

            Eğitimin  kökleri acı fakat meyveleri tatlıdır.

ARISTOTELES

 

            Herkes insanlığı değiştirmeyin düşünür. Ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez.

V.HUGO

            Sevmek mutluluğumuzun bir başkasının mutluluğu içine yerleştirmek demektir.

W.V.LUBREITZ

 

            Sevgi bir garanti olmadan kendimize yükleminde bulunmak; sevilen kişide, bizim sevgimizle sevgisinin oluşacağı umuduyla kendimizi tümüyle vermektir. Sevgi bir inanç eylemidir. Kimin biraz inanç varsa onun aynı zamanda biraz sevgisi de vardır.

E.FRROM

 

            Biz hepimiz o denli şok birlikte olduğumuz halde hepimiz yalnızlıktan  ölüyoruz.

A.SCWITZER,

 

            Kişi sevince artık kendi dışındaki güçlerin insafına kalmış olmaz çünkü kendisi de   güçlü bir varlık haline gelmiştir.

L.BUSCAGLIA

 

            İnsanlar başaklara benzer. İçleri boşken başları havadadır; doldukça eğilir.

MONTAIGNE

 

            Gülümseme iki insan arasındaki en kısa mesafedir.

V.BORGE

 

            Gençliği anlamaz hale gelmişseniz, dünyadaki işiniz bitmiştir demektir.

Hz. ALİ

 

            Esnek insanlar asla kırılmazlar.,

B.KARİM

 

            Acıda her zaman tadılmayan muhteşem bir zevk vardır.

W.MASON

 

            Adalet evrenin ruhudur .

Ö.HAYYAM

 

            Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur.

L. TUTANG

 

            Akıllı olmak da bir şey değil, mühi 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!  
 
Forum Siteleri HemenEkle.com | Siteni Ekle toplist

SiteEkle.Web.Tr

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol