1forumm
  BU LAFLAR KURA'N DA YOK!
 
1-Kuran’ın tek başına yetersiz olduğu iddiası 

2-Hadislerin dinin kaynağı olması 

3-Mezhep alimlerinin fetvalarıyla helal haram belirlenmesi 

4-Mezhep çıkarımlarına göre dini uygulamaların yapılması 

5-Mezhepleri dinle eşitlemek 

6-Kuran’ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak 

7-Kuran’ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek 

8-Peygamber’in hadislerle Kuran dışı hükümler oluşturması 

9-Tüm canlıların Peygamberimiz sayesinde yaratılmış olması 

10-Peygamberler’i yarıştırma, Peygamberimiz’i en üstün Peygamber ilan etmek 

11-Peygamberimiz’in, Peygamberlik öncesi hayatını bile taklide kalkmak 

12-Kuran eksiktir, detaylar başka kitaplardadır demek 

13-Bazı kimseleri evliya kabul edip Cennetlik ilan etmek ve mezarlarında anormal saygı gösterileri yapmak 

14-Tarikat şeyhlerini ilahlaştırmak 

15-Tarikatlardaki rabıta gibi uygulamalar 

16-Bir tek Sünniler’in veya bir tek Şiiler’in Cennetlik olduğunu iddia etmek 

17-Yahudi ve Hıristiyanlar’ın hepsini Cehennemlik ilan etmek 

18-Dine Arap geleneklerini sokmak 

19-Şahsi görüşlerine uydurmak için dini reformla değiştirmeye kalkışmak 

20-Kuran dışında Peygamber’in sünneti başlığıyla ayrı hükümler oluşturmak 

21-Çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak 

22-Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin doğruluğuna delil saymak 

23-Hanefilik diye bir mezhep 

24-Şafilik diye bir mezhep 

25-Hanbelilik diye bir mezhep 

26-Malikilik diye bir mezhep 

27-Caferilik diye bir mezhep 

28-Sünnilik, Şiilik veya herhangi başlıklı bir mezhep 

29-Maturudiye, Eşariye veya itikadi herhangi bir mezhep 

30-Mecelle diye bir kaynak 

31-Aklı inkar etmek, taklitçiliği üstün tutmak 

32-Bilim düşmanlığı 

33-Sanat düşmanlığı 

34-Buhari diye bir hadis kitabına uymak 

35-Müslim diye bir hadis kitabına uymak 

36-Kütübü Sitte veya başka hadis kitaplarına uymak 

37-Peygamberimiz’in dışında dinimizin kutsal kişileri 

38-Sahabelerin (Peygamberimiz’i gören herhangi bir Müslüman) hangisine uyarsak uyalım doğruya erişeceğimiz iddiası 

39-Başörtüsü takmak 

40-Peçe takmak 

41-Haremlik-selamlık uygulaması 

42-Kadının tek başına seyahat edememesi 

43-Kadının, erkeğin tüm vücudu irinle kaplı olsa, o vücudu yalayarak temizlese, yine de erkeğin hakkını ödeyemeyeceği düşüncesi 

44-Allah’tan başkasına secde edilseydi, kadının kocasına secde etmesinin gerekeceği iddiası 

45-Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı 

46-Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı 

47-Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği 

48-Kadının Cuma namazını kılmaması 

49-Kadının aybaşılıyken namaz kılmaması, oruç tutmaması, Kuran okumaması, camiye girmemesi 

50-Kadınları çarşaf, pardesü gibi üniformalarla örtmek 

51-Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı 

52-Kadının kalktığı yere soğumadan oturulamayacağı 

53-Kadının kapalı bir yerde, erkekle baş başa kalmasının haram olması 

54-Kadının, köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması 

55-Kadınların çoğunun Cehennemlik olması 

56-Kadınların şerli olması 

57-Kadınların eksik akıllı olması 

58-Kadınlara evde hapisvari hayat yaşatmak 

59-Kadınların kocası dışında erkeklerin duyacağı koku sıkmasının haram olduğu 

60-Kadınların makyaj yapamayacağı 

61-Kadının kocasına her işte itaatinin farzlaştırılması 

62-Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması 

63-Şahitlikte, bir erkek eşittir iki kadın ilkesinin uygulanması 

64-Kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması 

65-Zina edenin taşlanarak öldürülmesi 

66-Zina ayetinin bir keçinin yemesiyle yok olduğu 

67-Maymunların bile zina edenleri öldürdüğüne dair izahlar 

68-Erkeklerin altın takmasının haram olması 

69-Erkeklerin ipekli giysiler giymesinin haram olması 

70-Yemekte altın, gümüş takımların kullanılmasının yasak oluşu 

71-Heykel yasağı 

72-Resim yasağı 

73-Satrancın yasak oluşu 

74-Müzik enstrümanları ve müzik ile ilgili yasaklar 

75-Midye, karides gibi deniz ürünlerinin haramlaştırılması 

76-At, eşek, vahşi hayvan etlerinin haramlaştırılması 

77-Böbrek ve koç yumurtasının mekruh sınıfına sokulup, yenmesinin çirkin gösterilmesi 

78-Sigaranın mekruh olması veya haramlaştırılması 

79-Mekruh diye haramlardan ayrı yasaklar listesi ve üç mekruh eşittir bir haram izahı 

80-Cinsel ilişkinin örtü altında olmasının gerekliliği 

81-Eşlerin cinsel ilişki esnasında bile birbirlerinin cinsel organlarına bakamayacağı 

82-Mastürbasyonun yasaklanması 

83-Doğum kontrolünün yasaklanması 

84-Yıkanırken bile kişinin cinsel organının açıkta olmaması gerektiği, meleklerden utanması gerektiği, peştemalle yıkanmak gerektiği 

85-Erkeklerin sünnet olması 

86-Kadınların sünnet olması 

87-Sakal bırakmanın sevaplığı 

88-Sakal kesmenin haram olması 

89-Saçları ortadan ayırmada sünnet sevabı arama 

90-Saçları yağlamanın sevaplığı 

91-Saçlara, sakala kına yakmanın sevaplığı 

92-Erkeklerin sürme çekmesinin sevaplığı 

93-Yüzü koyun yatmanın şeytan işi olması 

94-Yer yatağında yatmak 

95-Sağ ayakla evden çıkmak, eve girmek, yatağa girmek 

96-Sol ayakla tuvalet gibi pis yerlere girmek 

97-Tuvalet temizliğinin suyla olmasını farzlaştırmak 

98-Oturarak küçük tuvalet yapmak 

99-Tuvaletin kıbleye karşı yapılmasının haram olması 

100-Sol elle yenenleri şeytanın yemesi 

101-Sarık sarmak 

102-Misvak kullanmak 

103-Cübbe giymek 

104-Entari giymek 

105-Şalvar giymek 

106-Beyaz, yeşil, siyah renkli giysilerde sevap aramak 

107-Sarı, kırmızı renkler giymemek 

108-Hurma, kabak gibi yiyeceklerde sünnet sevabı aramak 

109-Yemeği yer sofrasında yemek 

110-Yemeği aynı kaptan yemek 

111-Elle, üç parmakla yemek 

112-Suyu üç yudumda içmek 

113-Suyu oturarak içmek 

114-Yemeğin bitiminde parmakları yalayarak temizlemede sünnet sevabı aramak 

115-Alkollü koku sürmemek 

116-Kolonya kullanmamak 

117-Kara köpekleri öldürmek 

118-Köpekleri eve sokmayı yasaklamak 

119-Geceleri aynaları kapamak 

120-Kuran’la veya Kuran’sız büyü yapmak 

121-Muska yazmak, taşımak 

122-Kuran’ı üfürük kitabı gibi kullanmak 

123-Islık çalmanın şeytan işi olması 

124-Tahtaya vurmaktan, nazar boncuğundan hayır beklemek 

125-Falcıları, cincileri dindar hoca sanmak 

126-Ramazan ve Kurban bayramları 

127-Merdiven altından geçmemek, kara kediyi, kara köpeği uğursuz saymak, kurşun dökmek 

128-Çamaşırı belli günlerde yıkamanın, cinsel ilişkiye belli günlerde girmenin gerekliliğini iddia etmek 

129-Mevlit 

130-Ölünün 7., 40., 52. günlerinde törenler yapmak 

131-Kabir azabı ile ilgili hikayeler, kabir azabının kendisi 

132-Sırat köprüsünün kıldan ince olduğu, kesilen kurban üzerinde sıratın geçileceği izahları 

133-Üzerine idrar sıçratanın en çok kabir azabı çekecek kişi olması 

134-Ölünün yerine oruç tutmak 

135-Ölünün yerine Hacca gitmek, birisini göndermek 

136-Ölünün arkasından ağlayınca ölüye azap olması 

137-Kıyametin saati hakkında açıklamalar 

138-Mehdi 

139-Deccal 

140-Dabbenin fil kulaklı, hınzır gözlü, öküz başlı olduğu 

141-İsa’nın yeniden yeryüzüne geleceği 

142-Yecüc ve Mecüc’ün Türkler olması 

143-Irkçılık, Arap ırkını üstün görmek 

144-Yecüc ve Mecüc’ün yerin altında bir karışlık adamlar olması 

145-Kuran’da belirtilmeyen namaz vakitlerini farzlaştırmak 

146-Kuran’da geçmeyen rekat sayılarını farzlaştırmak 

147-Namazın yalnız Arapça kılınması gerektiğini iddia etmek 

148-Namazı kadının kıldıramaması 

149-Rüku ve secdede hep aynı şeyleri söylemenin gerekliliği 

150-Fatiha Suresi’ni her rekatta okumayı farzlaştırmak 

151-Namazdaki son oturuşu farzlaştırmak 

152-Namazın farzı, sünneti, vacibi gibi ayrımlar listesi 

153-Namazda el bağlama şeklini, ayakların kaç santim araklıklarla duracağını belirlemek 

154-Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz oruç tutması gerektiğini söylemek 

155-Teravih namazı, bayram namazı 

156-Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek 

157-Hacda şeytan taşlamak 

158-Kurban bayramında kurban kesmek 

159-Belli haramların Hacdan sonra başladığı düşüncesi 

160-Zemzem suyunda, okunmuş şeker, tuz gibi maddelerde sevap aramak 

161-Zekata 1/40’lık ölçü getirmek 

162-Deveye, koyuna tarım ürünlerinin her birine ayrı ayrı zekat ölçüsü getirme 

163-Abdesti, tuvaleti yapma dışında başka şeylerin de bozduğu iddiası 

164-Boy abdestini cinsel ilişki dışında başka şeylerin bozduğu iddiası 

165-Abdestin sırasını farzlaştırma 

166-Abdestte ve boy abdestinde ağız burun çalkalamayı farzlaştırma 

167-Abdestte ayağın topuklarla beraber yıkanması gerektiği 

168-Boy abdestinde önce sağ, sonra sol tarafa üçer defa su dökmek gibi teferruatlar getirmek 

169-Abdestin, boy abdestinin namaz dışında Kuran okumak için de mecbur tutulması 

170-Boy abdestsiz atılan her adımda günah olması 

171-Diş dolgusu olanların abdest ve boy abdestinin geçersiz olması 

172-Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması 

173-Deprem ve selde ölenlerin şehit olması 

174-Karın ağrısından ölenlerin şehit olması 

175-Dünya’nın öküz ve balık üstünde olduğu 

176-Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu 

177-Ay’a gidilemeyeceği 

178-Güneş’in batışının, Güneş’in secde etmek için kaybolması olarak açıklanması 

179-Güneş ve Ay tutulmalarının, Güneş ve Ay’ın kulplu arabalarla çekilmeleri olarak tanımlanması 

180-Boğa, aslan, kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası 

181-Cebrail’in 600 kanadına ilişkin açıklamalar 

182-Allah’ın Cennette baldırını açması 

183-Allah’ın Peygamber’in sırtına dokunması 

184-Allah’ın özel günlerde yeryüzüne inip, insanlarla tokalaşması 

185-Allah’ın Peygamber’le sıkı bir pazarlık sonucu namazı elli vakitten, beş vakite indirmeye razı olduğu 

186-Halifelik müessesesi 

187-Saltanat, halkın siyasi otoriteye kullaştırılması 

188-Cami imamı, müezzini gibi sınışar 

189-Arap dilini Cennet dili, harflerini Cennet harfi diyerek kutsallaştırmak 

190-Darül harp iddiasıyla terör yapmak 

191-Darül harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak,haklarını çiğnemek 

192-Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek 

193-Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme 

194-Makyajlı açık kadınları dövmek, makyajı yasaklamak 

195-Müslümanlığı bırakanları öldürmek 

196-Mezhebini değiştirenlere, bırakanlara sopa cezası uygulamak 

197-Sırf ganimet için fetihlere kalkışmak 

198-İçki içenleri dövmek 

199-Baskıyla dini yaşatmak 

200-Dinimize İslam dışında şeriat gibi, mezhep isimleri gibi isimler takmak
 
  Bugün 2 ziyaretçi (49 klik) kişi burdaydı!  
 
Forum Siteleri HemenEkle.com | Siteni Ekle toplist

SiteEkle.Web.Tr

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol